Kancelaria obsługi odszkodowań

Uzyskujemy odszkodowania:

Szkody na osobie – obrażenia ciała, śmierć osoby bliskiej. Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
* posiadaczy pojazdów mechanicznych
* rolników
* przedsiębiorców i osób fizycznych

Szkody na mieniu – uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu
* Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bezumowne korzystanie z gruntu – słupy energetyczne i telekomunikacyjne, rury kanalizacyjne, wodne i gazowe oraz linie przesyłowe
*  Od przedsiębiorców przesyłowych

Ucierpiałeś w wypadku? Uzyskaj odszkodowanie!