Program Consilio

Consilio Kancelaria Obsługi Odszkodowań z dniem 1 marca 2012 roku wdrożyła Program Consilio skierowany do osób, które korzystały z Naszych usług oraz osób korzystających z usług Naszych Partnerów. Aby zostać Uczestnikiem Programu Consilio należy zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie pobrać Deklarację, wypełnić ją i przesłać na Nasz adres. Uczestnik otrzyma Kartę, która upoważni Go do uzyskania rabatu w wysokości 5 % (słownie : pięć procent) wartości świadczonych przez Nas usług.

Pliki do pobrania

Regulamin Deklaracja