Strefa Klienta

Podstawowe definicje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Akty Prawne

Ochrona ubezpieczeniowa

Ubezpieczenia obowiązkowe

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

Ogólne warunki ubezpieczenia

Definicja zdarzenia losowego

Szkody

Poszkodowany

Najbliższy członek rodziny zmarłego

Szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu mechanicznego

Wypłata odszkodowania lub świadczenia

Granice odpowiedzialności

Naprawienie szkody

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Termin wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej

Termin spełnienia świadczenia z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

Przyczynienie

Małoletni do lat 13

Przedawnienie roszczeń

Przedawnienie roszczeń w razie wyrzadzenia szkody na osobie

Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej

Regres

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Termin wypłaty odszkodowania przez UFG

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Termin wypłaty odszkodowania przez PBUK

Reprezentant ds roszczeń

Termin odpowiedzi na zgłoszone żądanie odszkodowawcze